המועצה להשכלה גבוהה: המכללה למינהל עלולה לאבד ההיתר ללמד פסיכולוגיה

המועצה להשכלה גבוהה מפקפקת באיכות הקורסים במכללה וכן דורשת לעדכן את מבחני ההסמכה של משרד הבריאות לפסיכולוגים קלינים

| אור קשתי הארץ | 14/01/10

הוועדה להערכת איכות הלימודים בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות, שהקימה המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), קובעת כי יש לשנות את מבחני ההסמכה שעורך משרד הבריאות לבעלי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית. זאת, כיוון שהמבחנים אינם תואמים את ההתפתחויות במחקר ב-20 השנים האחרונות. הוועדה בדקה את תוכניות הלימודים ב-12 מוסדות אקדמיים, ובהם גם המסלול האקדמי במכללה למינהל. בעקבות ממצאי הביקורת, תדון בקרוב המל"ג בהקמת ועדה שתבחן את האישור שניתן למכללה למינהל להעניק תואר אקדמי בתחום. במגמה זו לומדים 1,200 סטודנטים לתואר ראשון.

הוועדה, שהורכבה ברובה מחוקרים בכירים מחו"ל, פרסמה אתמול את עיקרי ממצאיה. בין השאר, קבעה כי "למרות המשאבים המוגבלים, לימודי פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות בישראל פורחים", וכי "התוכניות לתואר ראשון הינן באיכות גבוהה למרות שברוב המוסדות הסטודנטים זקוקים ליותר אתגרים, לקורסים יותר מתקדמים, ליותר הזדמנויות להבעה אישית וכן להדרכה והכשרה מבוססים מבחינה מדעית". עוד מציינת הוועדה כי קיים מחסור בתקנים של חברי סגל במוסדות השונים. בעקבות כך, בעוד הוועדה ממליצה על יחס של שמונה סטודנטים לכל מרצה, הרי שבפועל היחס הוא כמעט כפול.

כדי להבטיח את המצוינות בתחום, הוועדה ממליצה להגדיר את הפסיכולוגיה כחלק ממדעי החיים (ולא ממדעי החברה, כנהוג כיום), ובהתאם לכך לתקצב את התחום. משמעות הדבר היא תוספת תקציבית. עוד נכתב בדו"ח כי "יש לערוך מספר שיפורים בתארים המתקדמים", שהלימודים בהם, במיוחד בתוכניות הקליניות, נמשכים זמן רב מדי ואינם מתמקדים מספיק במבדקים מבוססים מבחינה מדעית, כמקובל בעולם.

"רוב הסגל הקליני מודע לבעייתיות שנוצרה", נכתב בדו"ח, "ורובם אף מוכנים ורוצים לעדכן את תוכנית הלימודים, אולם היא כבולה בדרישות של ועדות הרישוי של משרד הבריאות, שחושש לשנות את הקוריקולום ובכך ?לסכן' את הבוגרים שלא יוכלו לעבור את הליך הרישוי". מהמל"ג נמסר אתמול כי בחודש הבא תחל ועדה משותפת עם משרד הבריאות לדון בעניין.

באשר לרצונן של מכללות רבות לקיים לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה, מתריעה הוועדה כי "במצב הנוכחי ובהיעדר משאבים נוספים, פתיחת תוכניות כאלה תוביל למצוקה, למחסור גדול יותר במשאבים ולירידה ברמה". לפיכך, נכתב בדו"ח, "יש להימנע מפתיחת תוכניות לתארים מתקדמים במכללות".

הוועדה הבינלאומית ביקרה ב-12 מוסדות המפעילים תוכניות לימודים בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות. מבין ההתייחסות הפרטנית לכל אחד מהמוסדות, בולט מספר ההערות הרב למכללה למינהל, שבה לימודי הפסיכולוגיה הם במסגרת מדעי ההתנהגות. השינויים הנדרשים הם באופי הקורסים, כמו גם ברמה של חלקם.

מהמכללה נמסר בתגובה כי "בתוכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות נערכו שינויים יסודיים כבר בשנת הלימודים הנוכחית, שמאמצים את רוב המלצות המל"ג. יתר השינויים יאומצו בשנה הבאה, לרבות הוספת הסגל הנדרש".

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם

Skip to content