לימודי תואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב (באר שבע)

לימודי תואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון מתקיימים בחמש מגמות:

 • קלינית/נוירופסיכולוגיה
 • קוגניציה ומוח
 • חברתית
 • ארגונית (משותפת עם המחלקה לניהול)
 • פסיכולוגיה במערכת החינוך (משותפת עם המחלקה לחינוך)

לימודים התקניים לתואר שני בפסיכולוגיה באונ' בן גוריון נמשכים שנתיים עד שלוש שנים (עד להגשת התזה)

תנאי סף לקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון

מגמה קלינית/נוירופסיכולוגית

 • ממוצע ציוני תואר ראשון בפסיכולוגיה יעמוד על 87 לפחות. ממוצע ציונים גבוה מ-87 אינו מעניק יתרון בקבלה.
 • ציון תקף במבחן מתאם (ציון סף-100 ומעלה). מניסיון המגמה עולה כי בשנים האחרונות ציון הסף במבחן מתא"ם לזימון לראיון עמד על 120 נקודות.
 • מועמדים ששילוב נתוניהם (ציון מבחן מתא'ם יחד עם מכתבי ההמלצה וקו"ח) יזומנו לראיון קבלה אישי
 • בסוף שנה א' בלימודי תואר שני מתבצעת הערכה נוספת של התאמת הסטודנט למחלקה הקלינית.

מגמת קוגניציה ומוח

 • ממוצע ציוני פסיכולוגיה 87 לפחות
 • ממוצע ציוני התואר הראשון כולו- 85 לפחות
 • ציון מבחן מתא"ם
 • מעבר ריאיון אישי

מגמה חברתית

 • ממוצע פסיכולוגיה 87 לפחות
 • ממוצע ציונים כללי בתואר ראשון-85 לפחות
 • ציון תקף במבחן מתא'ם
 • מועמדים מתאימים יזומנו לראיון קבוצתי

מגמה ארגונית

 • ממוצע ציונים בפסיכולוגיה- 87 לפחות (ציון גבוה מ-87 לא מעניק יתרון)
 • ציון ב.א כללי- 85 לפחות
 • ציון מבחן מתא'ם (ציון סף- 100 לפחות)
 • מועמדים מתאימים יזומנו לראיון קבוצתי

פסיכולוגיה במערכת החינוך

 • זכאות לתואר ראשון בפסיכולוגיה בממוצע 85 לפחות
 • ציון תקף במבחן מתא'ם
 • מועמדים מתאימים יזומנו לראיון אישי

תהליך ההרשמה לתואר שני בפסיכולוגיה

חומר ההרשמה: מילוי טופס הרשמה, צירוף גיליון ציונים מאושר, שאלון אישי אותו ניתן להוריד מחוברת ההרשמה, מסמך הצהרת כוונות וכן המלצות.

המלצות: מועמדים למגמה הקלינית נדרשים לצרף שתי המלצות, לפחות אחת מהן מחבר סגל אקדמי. מועמדים לשאר המגמות נדרשים לצרף שתי המלצות אקדמיות.

קורות חיים: מועמדים לכל המגמות (פרט למגמה הקלינית) נדרשים לצרף מסמך קורות חיים בהם יפרטו את הרקע האקדמי, המקצועי והאישי שלהם הרלוונטיים לתחום המבוקש.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם

Skip to content