לימודי תואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן

לימודי תואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן מתנהלים בחמש מגמות:

 • קלינית
 • קלינית של הילד
 • שיקומית-קלינית
 • חברתית-ארגונית
 • מחקרית-ניסויית

הלימודים התקניים לתואר שני בפסיכולוגיה נמשכים 3 שנים לכל היותר.

תנאי סף לקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן

למגמות הקליניות ולמגמה החברתית-ארגונית

 • תואר ראשון בפסיכולוגיה בממוצע 90 לפחות
 • ציון תקף במבחן מתאם -ציון סף של 100 לפחות
 • מועמדים שלמדו בחו"ל רשאים להציג ציון מבחן GRE Psychology במקום המתאם
 • מועמדים שנמצאו מתאימים (20% המדורגים עליונים על סמך נתוניהם) יזומנו לראיון אישי

במגמה החברתית-ארגונית אין ראיונות קבלה.

חתכי הקבלה: מניסיון שנים קודמות, חתכי הקבלה בפועל למגמה הקלינית בבר-אילן עמדו על: ממוצע 94.2 וציון מתאם- 122.

למגמה המחקרית ניסויית

 • תואר ראשון בפסיכולוגיה בממוצע 85 לפחות
 • ציון תקף במבחן מתאם- ציון סף של 90 נקודות לפחות
 • מועמדים שלמדו בחו"ל רשאים להציג ציון מבחן GRE Psychology במקום המתאם
 • מועמדים שנמצאו מתאימים מבחינת נתוניהם יזומנו לראיון קבלה

תהליך ההרשמה לתואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן

חומר ההרשמה: טופס הרשמה לתואר שני בפסיכולוגיה, גיליון ציונים מאושר עם ציוני התואר הראשון בפסיכולוגיה וכן המלצות.

המלצות: מועמדים למגמות הקליניות נדרשים לצרף שתי המלצות: אחת מחבר סגל אקדמי ואחת ממדריך בעבודה המעשית בתואר הראשון. ההמלצות צריכות להתקבל במזכירות החוג לפסיכולוגיה עד ה-15.3.2010

 • לשאר המגמות: נדרשות שתי המלצות מחברי סגל אקדמיים.
 • במגמות הקליניות: המועמדים מתבקשים למלא גם שאלון אישי אותו מורידים מהאינטרנט.
 • במגמות המחקריות יש צורך למלא טופס הצהרת כוונות מחקרית.
 • ראיונות הקבלה למגמות השונות ייערכו בין החודשים אפריל-יוני.

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם

Skip to content